reorder

Vi har i FDF Højbjerg vedtaget disse regler for samværet i kredsen. Grunden til disse regler er ønsket om beskyttelse af det enkelte barn, men også ønsket om at give den enkelte leder sikkerhed i den opgave vedkommende udfylder.

Overordnet

I alle situationer gælder det om som leder at bruge omtanke og sund fornuft.

Jf. straffeloven er det forbudt som leder i en kreds at have et seksuelt forhold til andet medlem, som er under 18 år, uanset hvilken funktion lederen har i kredsen.

Jf. serviceloven er man som leder forpligtet til at reagere hvis man har mistanke om, eller får kendskab til at et barn bliver udsat for overgreb, eller på anden måde lider overlast.

Adskilte forhold for piger og drenge

I forbindelse med arrangementer sover piger og drenge hver for sig. Dette er i respekt for den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra barn til barn. Her er det for hensynet til “den svageste”, som tæller højest i denne hensigt.
Det samme gælder for toilet og badeforhold, hvor disse er adskilt for drenge og piger. Her bader lederen naturligvis ikke sammen med børn fra det modsatte køn.

Sprog, væremåde og opførsel

Vi ledere arbejder ud fra det udgangspunkt, at vi er rollemodeller for børnene, både i kontekst af FDF, men også udenfor FDFs kontekst. Her arbejder vi ud fra at man har en ordentlig omgangstone overfor andre, da ens omgangstone kan opfattes forskellig. Her retter ledere også på børnene, hvis dette ikke imødekommes.

Dette gælder naturligvis også ledere og deres sprog-sammensætning. Der skal naturligvis også være plads til pjat og leg, hvor vi som ledere gør vores bedste til at have den sunde balance.