reorder

I FDF Aarhus 9 Højbjerg er børnene delt op i følgende klasser:

Puslinge: Børnehaveklassen.

Tumlinge: 1. og 2. klasse.

Pilte: 3. og 4. klasse.

Væbnere: 5. og 6. klasse.

Seniorvæbnere: 7. og 8. klasse.

Seniorer: 9. klasse – 18 år.

I underpunkterne til “Program” findes programmer for de forskellige aldersgrupper.